KARBON AYAK İZİ HESAPLAMALARI VE PRATİK BİLGİLER

Giriş Bu yazımda kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarına sade bir anlatım ile değinmeye çalışacağım. Konu ile ilgili internette çok fazla kaynak olduğu için; sera gazı nedir? Hangi sera gazları vardır? Net Zero nedir? Paris İklim anlaşması nedir ve neyi amaçlar, yeşil mutabakat nedir ? vb. giriş konularını atlayarak pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Bu başlıkları yazma…

PPAP NEDİR? PPAP DOSYASI HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?

Bu yazımda otomotiv sektörünün olmazsa olmaz konularından biri olan PPAP sürecine değineceğim. PPAP adını ‘Production Part Approval Process’ kelimelerinin baş harflerinden almaktadır ve Türkçe karşılı ‘Üretim Parçası Onay Prosesi’dir. Bu sürecin amacı; müşteri taleplerinin anlaşıldığı ve karşılandığının kanıtlanması ve sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasıdır. Yaygın olarak yeni bir ürün devreye alınacağı zaman veya ürün tasarımında, hammaddesinde…

KALİBRASYON NEDİR? KALİBRASYON PERİYODU NASIL BELİRLENİR? SONUÇLAR NASIL YORUMLANIR?

Bu yazımda kalibrasyon konusuna özet bir şekilde değinmeye çalışacağım. Öncelikle kalibrasyon kavramını basitçe tanımlayarak başlamak istiyorum. Kalibrasyon işlemi; ölçüm cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemektir. Ölçüm cihazına ayar yapmak ve sapmayı düzeltmek anlamına gelmez. Sadece cihazımızın bir ölçüyü ne kadar sapma ile ölçtüğünü belgeleyerek kullanıcının bilgisine sunmayı amaçlar. Peki kalibrasyon periyodunu nasıl belirleyeceğiz?…

SMED NEDİR? NASIL UYGULANIR?

     Bu yazımda yalın üretim teknikleri içerisinde yer alan ve önemli kayıp azaltma yöntemlerinden biri olan SMED konusuna değineceğim. Diğer yazılarımda olduğu gibi bu yazımda da basit ve anlaşılır şekilde konuya değinmeye özen göstereceğim.      SMED; Single Minute Exchange of Die cümlesinin kısaltılmış halidir ve anlaşılacağı üzere bu çalışmanın amacı kalıp değişim sürelerini azaltmak ve…

KOLAYLAŞTIRILMIŞ 5S UYGULAMA ÖNERİSİ

Öncelikle yazıma başlamadan önce her çalışmada olduğu gibi 5S çalışmalarında da uygulamaların olması gerektiği gibi yapılmasının daha doğru olacağını belirtmek istiyorum. Ancak ‘’ Kobi İşletmeleri İçin Kaizen Önerisi ‘’ yazımdaki gibi bu yazımda da amacım; bu çalışmaların ana amaçlarından ve uygulama sistematiğinden sapmadan her firmada daha rahat uygulanabilmesi ve yayılması için önerilerde bulunmaktır. Büyük ölçekteki…

BELGELENDİRME DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu yazımda kısaca belgelendirme denetimlerinin ortak noktalarından bahsetmek istiyorum. Yazının içerisinde ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili de naçizane öneriler yapacağım. Ben belgelendirme denetimlerini en genel anlamda ikiye ayırıyorum. Bunlar ürün ve sistem belgelendirmeleri. Ürün belgelendirmeleri sırasında sistem tarafı da denetlenir ancak odak nokta ilgili standartlara göre ürünün doğru üretilmesi, izlenebilirliğinin sağlanması ve testlerden…

ETKİN RAPORLAMA ÖNERİLERİ

İş hayatında, toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar firmalar için çok önemlidir. Stratejik ve operasyonel kararların alınmasında, doğru veriler ile hazırlanmış raporlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu raporların (yazı, sunum vb.) etkin olabilmesi için mümkün olduğunca özet, sonuç odaklı ve kolay anlaşılabilir olması gerekmektedir. Konuya giriş yapmadan önce özellikle belirtmek isterim ki; çoğu yazımda…

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC) NEDİR? KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere, müşteri isteklerinde, iş ilanlarında ve yeni ürün devreye alma (PPAP) süreçlerinde, İstatistiksel proses kontrol ve İngilizce kısaltması olan SPC ifadelerine sürekli denk geliyoruz. Bu yazımda kısaca istatistiksel proses kontrolün ne olduğundan ve sektörde kullanılabileceği alanlardan bahsedeceğim. Not: İstatistiksel yöntemlerin uygulanması çok detaylı konular olup, lisans ve yüksek lisans ders…

GİRİŞ KALİTE KONTROL SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günümüzde, artan küresel ticaret imkânı ve beraberinde gelen rekabet ortamı ile firmaların kâr elde etmeleri zorlaştı. Firmalar, kazançlarını arttırmak için, maliyetlerini azaltma yoluna gitmeye başladılar (zorunda kaldılar). Bu yazımda, firmalardaki maliyetlere doğrudan etkisi olan giriş kalite kontrol noktasına değinmeye çalışacağım ve naçizane önerilerde bulunacağım. Giriş kalite kontrol noktasının maliyetlere etkisi Firmalardaki maliyet kalemlerinin başında hammadde,…

ISO 9001:2015 DOKÜMANTASYON HAZIRLIĞI

ISO 9001 standardında, 2015 revizyonu ile birlikte bazı önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri de içerecek şekilde, dokümantasyon hazırlığının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler vermek amacı ile bu yazıma başlıyorum. Öncelikle ISO 9001 standardının 2015 revizyonu sonrası gelen ve dokümantasyon hazırlığımızı etkileyecek bazı değişikleri aşağıda görebilirsiniz. Kalite el kitabı zorunluluğu kalktı. Prosedür zorunluluğu kalktı. Kalite yönetim…

ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU NEDİR? DENETİM İÇİN ÖNERİLER

EN ISO/IEC 17025 standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akredite olabilmesi için sağlaması gereken şartları açıklar. Akredite olmak demek, yaptığınız deney veya kalibrasyon faaliyetlerini üçüncü taraf bir kuruluştan onaylı yapmanız demektir. Akredite laboratuvar olmanın avantajı; faaliyetlerinizin ve hazırlayacağınız raporların daha güvenilir ve geçerli olmasıdır. Akredite olmak, diğer firmalara deney veya kalibrasyon hizmeti vererek gelir elde etmenizin…

KONTROL PLANI NASIL HAZIRLANIR?

Kontrol planı; üretimin her aşamasında, yapılacak olan kontrol faaliyetlerini özetleyen bir plandır. Kontrol planı sadece kalite departmanı tarafından kullanılmaz. Operasyon sırasında, üretim personellerinin yapması gereken kontroller için de kullanılır. Firmalar genellikle kontrol planlarını 3 nokta için hazırlar. Bu noktalar giriş, proses ve final kontrol noktalarıdır. Ancak proseslerinizin çeşitliliğine göre kontrol planlarınız detaylanacak ve sayısı artacaktır.…

FMEA NEDİR? UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

FMEA; failure mode and effects analysis cümlesinin kısaltmasıdır ve Türkçede, hata türü ve etkileri analizi olarak geçer. En genel tanım olarak FMEA, bir risk analizidir. Hataların müşteriler (iç ve dış) üzerindeki etkisini sistematik bir şekilde belirlemek ve çözümlemek için kullanılan bir yöntemdir. Otomotiv sektörü ile özleşmiş bir yöntem olmasına rağmen, her sektörde kullanılması söz konusudur.…

KOBİ İŞLETMELERİ İÇİN KAIZEN SİSTEMİ ÖNERİSİ

Kaizen kelimesi Japonca’dan gelmektedir ve sürekli iyileştirme anlamına gelir. Firmalarda Kaizen sistemini tam anlamıyla kurmak ve sürekliliğini sağlamak çok kolay değildir. Her girişimde olduğu gibi bu girişimde de, yönetimin desteği ve çalışanların katılımı çok önemlidir.  Bu destek sağlansa bile, sistemin entegrasyonunun firmayı yormadan yapılması ve devam ettirilmesi çok önemlidir. Bu yazımda Kaizen sisteminin işleyişinde olması…

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ

Bu yazımda etkin süreç yönetiminin öneminden ve firmalarımıza sağlayacağı yararlardan bahsedeceğim. Herkesin bildiği veya en azından duyduğu ISO 9001 standardı, aslında 2000 yılı revizyonundan sonra süreç bazlı yönetime geçti. Ancak firmalar 2015 yılındaki revizyondan sonra, süreçlerle yönetimin gerekliliğini daha çok hissetmeye başladı. Bana göre bunun nedeni, eskiden denetimlerde, denetçiler genellikle kalite yönetim temsilcileri ile denetimi…

YÜKSEK LİSANSI NE ZAMAN VE HANGİ ALANDA YAPMALIYIM?

‘’ Yüksek lisansı ne zaman ve hangi alanda yapmalıyım? ’’ konusu, özellikle üniversite son sınıfta okuyan öğrenciler ve yeni mezunlar için her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. O nedenle, bu konudaki düşüncelerimi aktarma ve naçizane öneriler yapma düşüncesi ile bu yazımı yazmaya karar verdim. Umarım yazının sonunda, siz değerli okurlara olumlu bir bakış açısı kazandırmış olurum…

EN 1090 NEDİR? BELGELENDİRME DENETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Günümüzde global ticaret ortamının gelişmesi ve kolaylaşması firmaların uluslararası pazara açılmasına olanak sağlamıştır. Bu global ticaret ortamı, firmalar arası rekabeti arttırmış ve firmalara pazarda etkin kalabilmek için bazı gereklilikler getirmiştir. Bu gerekliliklerin başında, etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanması, maliyetlerin sürekli azaltılması ve sürekli iyileştirme ortamının sağlanması gelir.      Avrupa pazarında bulunabilmenin bir diğer şartı…

PASLANMAZ ÇELİK NEDEN PASLANMAZ?

Bu yazımı teknik terimlere mümkün olduğunca girmeden, genel bilgilendirme amaçlı yazmak istedim. Umarım herkes için bilgilendirici ve yararlı bir yazı olur. Paslanmaz çeliklerin kullanım alanları çok geniştir. Aşağıda bazı kullanım alanlarını içeren tabloyu görebilirsiniz. Paslanmaz çeliği özel kılan şey nedir? Günümüzde birçok metal farklı uygulamalarda tercih edilmektedir. Bu uygulamaların çoğu insan sağlığı ile doğrudan veya…

BALIK KILÇIĞI (NEDEN SONUÇ) DİYAGRAMI NEDİR?

Balık kılçığı metodu aynı zamanda neden-sonuç analizi ve Ishikawa diyagramı olarak da bilinir. Sektörde, kolay uygulanabilir olması ve problem çözme aktivitelerindeki etkinliği sebebiyle, 5 neden analizi ile beraber en çok kullanılan problem çözme tekniklerinden biridir. Balık kılçığı diyagramı, bir problemin olası sebeplerinin belirli başlıklar altında değerlendirilmesine yardımcı olur ve problem çözümlerine sistematik bir yaklaşım kazandırır.…

PARETO ANALİZİ (80/20 PRENSİBİ) NEDİR?

Pareto analizi, bir sorunun önemli sebeplerini, nispeten daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullanılan bir çubuk diyagramıdır. Bu prensip, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’ nun adını taşımaktadır. Pareto analizinde, 80 / 20 olarak bilinen bir kural bulunmaktadır. Buna göre, birçok olayda sonuçların %80’i, nedenlerin %20’sinden kaynaklanmaktadır. Yazımın başında özellikle belirtmek isterim ki; bu yöntemin etkili olabilmesi için,…